Computerclub

Computerclub
De clubavond wordt elke donderdag gehouden van 20.00 - 23.00 uur in het Service Training Centre.

De leden wisselen onderling ervaringen uit over oplossingen en toepassingen m.b.t. de computer. De club geeft u advies bij aanschaf van computersystemen en organiseert cursussen, demonstraties en workshops. 

De leden zijn u behulpzaam bij hardware zaken en heeft een Public-Domain Software bibliotheek.

De contributie bedraagt € 0,65 per persoon per maand. Gastleden betalen € 1,30.

Bestuur en contact

 

Voorzitter
L. v.d. Wal 

Secretaris
J. Domhof (040 - 214) 2864

Penningmeester
J. Domhof (040 - 214) 2864 (Ad Interim)

 

Gastleden: niet-inwonende familieleden of vrienden/kennissen.

Deel deze pagina

Wij nodigen u uit deze pagina te delen.