Schaakclub

Schaakclub
De schaakclub is per mei 2006 gefuseerd met een bekende schaakclub in Eindhoven.

Voor meer informatie neem s.v.p. contact op met het secretariaat van de PV: 040-2143192

Contributie per persoon per maand € 3,95. Gastleden betalen € 7,92.

Contactpersoon

 T. Kremers
 (040 - 214) 5935