Trimclub voor ouderen

Trimclub

Trimbijeenkomsten:
Elke maandagochtend van 09.15 - 10.00 uur in Recreatieruimte de Cabine Amandelvoort, Tarwelaan 54 in Eindhoven.
Van 10.00-11.00 wordt er met z’n allen gezellig een kopje koffie gedronken.

Deelname:

PV leden die (vervroegd) gepensioneerd zijn of in de WAO/WIA zijn, met hun echtgeno­te of partner. Weduwen van DAF-werknemers met een mini­mum leeftijd van 50 jaar.

Tijdens de trimbijeenkomsten worden de eerste 20 minuten besteed aan grond-gymnastiek. Daarna wordt recreatie-basket­bal gespeeld.

De contributie bedraagt  €  3,79 per persoon per maand. Gastleden betalen € 7,85.

Bestuur


Voorzitter:

F. Penson:
06-46343132

Secretaresse:
Mw. N. v. Bussel
040 - 24­1­9­062
 
Penningmeester:

F. Joosten
040 - 2412114
 

Plaatsvervangend
secretaris/penningmeester:

Mw. A. van Hoek
0499-476240