Computerclub

 

De clubavond wordt elke donderdag gehouden van 20.00 - 23.00 uur in het Service Training Centre.

De leden wisselen onderling ervaringen uit over toepassingen en oplossingen. Verder heeft de Computerclub een Public-Domain Software bibliotheek, en helpen leden u naast met vragen rondom software ook met hardware.

De contributie bedraagt € 0,65 per persoon per maand. Gastleden – niet-inwonende familieleden of vrienden/kennissen – betalen € 1,30.


Computerclub
 

Bestuur en contact

Voorzitter

L. v.d. Wal  

Secretaris

J. Domhof (040 - 214) 2864

Penningmeester

J. Domhof (040 - 214) 2864 (Ad Interim)