KAARTCLUB

 

Eenmaal per 4 weken op vrijdag wordt een kaartavond georganiseerd (rikken en jokeren).
Data en plaats worden van tevoren bekend gemaakt.

De contributie bedraagt € 1,68 per persoon per maand.
Gastleden betalen € 3,95 per persoon per maand.

Kaartclub
 


Voorzitter/secretaris/penningmeester

P. Haans
040-2416928