Onze VZW

Onze DAF Personeelsvereniging is ontstaan in 1966 en heeft steeds de officiële weg bewandeld.
Met de nieuwe Belgische wetgeving zijn we sinds 2005 een officiële VZW. Dit wil zeggen dat we elk jaar onze jaarrekeningen neerleggen in Turnhout en dat we belastingen betalen daar waar het hoort.

Bij de start van elk werkjaar is er een installatievergadering waarbij mogelijk een bestuursverandering wordt doorgevoerd. Alles hangt af van kandidaturen voor bepaalde functies binnen de organisatie. Bestuursleden kunnen ook ontslagnemend en eventueel herkiesbaar zijn.
Indien er een bestuurswijziging is wordt deze ook gepubliceerd in het Belgische staatsblad.

Zoals elke officiële vzw hebben wij ook onze eigen statuten en een eigen huishoudelijk regelement.
Op aanvraag kunnen deze ingekeken of opgevraagd worden door interne leden en leden van onderafdelingen.