VISCLUB

 

Vissen is een sport, die de mens de nodige rust geeft. De leden kun­nen tegen sterk gereduceerd inschrijfgeld deelnemen aan visreizen op zee.

Jaarlijks worden er aan de vijver op het DAF terrein concoursen gehouden onder de leden en ook voor de dames en kinderen van de leden. Gedurende 2 weekenden per jaar kan er op forel worden gevist. In de overige weekeinden kunnen de leden vissen op de vijver bij het PV paviljoen. Zij moeten in het bezit zijn van een pasje van de PV-visclub.

Visclub

De contributie bedraagt  €  2,60 per persoon per maand. Gastleden betalen € 5,04.

www.dafvisclub.nl
 
 

Bestuur

Voorzitter
W. Vermeulen
06-48201979       

 Secretaris

T. Sillekens 
(040 214) 9550Penningmeester

R. de Vaan
(040-214) 3484