DAF respecteert uw privacy. Wij gebruiken cookies voor diverse doeleinden, zoals websitefunctionaliteit, het verbeteren van uw ervaring met onze website, het creëren van integratie met sociale media en het helpen targeten van marketingactiviteiten binnen en buiten onze website. Door uw bezoek op onze website voort te zetten, stemt u in met ons gebruik van cookies. Als u echter uw cookievoorkeuren wilt aanpassen, klikt u hieronder op 'Instellingen wijzigen'. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Ga voor meer informatie naar onze Cookieverklaring.

 

Jaarvergadering DAF Personeelsvereniging 2024

Alle leden van de personeelsvereniging worden hierbij uitgenodigd om op dinsdag 9 april a.s. om 20.00 uur de algemene ledenvergadering (ALV) bij te wonen.

De vergadering wordt gehouden in het PV paviljoen op het DAF terrein.

De agenda voor deze vergadering is als volgt:

 1. Opening
 2. Notulen van de ledenvergadering 2023
 3. Verenigingsjaarverslag 2023 door de secretaris
 4. Financieel verslag 2023 van de penningmeester
 5. Verslag van de kascommissie
 6. Verkiezing bestuursleden
 7. Behandeling budget 2024 en vaststelling contributie
 8. Binnengekomen stukken
 9. Mededelingen
 10. Verkiezing kascommissie
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

In het hoofdbestuur zijn reglementair aftredend de bestuursleden Riny van Luyn (Bestuurslid) en Richard van den Tillaar (Bestuurslid).
Beide heren stellen zich herkiesbaar voor een nieuw zittingstermijn van drie jaar.

Voor kandidaatstelling door de leden bestaat gelegenheid tot uiterlijk 1 april a.s. door een email te sturen aan het secretariaat van de personeelsvereniging.
De voorwaarden waaraan de kandidaatstelling moet voldoen zijn hier ook verkrijgbaar (tel 040-2143192).

Namens het hoofdbestuur van de DAF Personeelsvereniging,
J.M.A. Lutgens, secretaris.