Onze vereniging

Bestuur PV
 

DAF Trucks N.V. – onderdeel van PACCAR – heeft een personeelsvereniging. DAF PV, kortweg, organiseert allerlei activiteiten en faciliteiten voor meer dan 2000 (!) leden.

Statutair heeft zij tot doel: het aankweken van gemeenschapszin en saamhorigheidsgevoel; het scheppen van mogelijkheden tot ontspanning en veelzijdige ontplooiing op het gebied van cultuur, techniek en sport; het versterken van het onderling contact bij medewerkers van DAF Trucks N.V.

De PV is een onafhankelijke organisatie. De activiteiten van de PV worden gerealiseerd op basis van zelfwerkzaamheid van haar leden. Besturen en commissies worden bemand door vrijwilligers. De PV is dus van en voor het personeel. 

De algemene ledencontributie bedraagt € 2,43 per maand.

Het bestuur van de Personeelsvereniging is er van overtuigd dat u veel plezier en voordeel van deze investering zult hebben.

Alle informatie voorziening van en voor de leden loopt via het Secretariaat onder leiding van Miriam Hoevenaars, locatie E55.01.180, tel: 3192, email: daf.personeelsvereniging@daftrucks.com

 

Bestuur

Voorzitter
Bart van Benthem

Secretaris
John Lutgens

Penningmeester
Richard van den Tillaar
Penningmeester

Richard van den Tillaar

Vice-voorzitter
Maurits van Staalduine

Bestuurslid
Henk Tenger
Rinie van Luyn
Henrie van der Laar

Secretariaat Personeelsvereniging  
Miriam Hoevenaars